Sørækken i Dalsø Park

Dalsø Park: Ladestander til elbiler

Fælles ladestander for elbiler i Sørækken

 

Flere og flere anskaffer sig en elbil, enten en ren elbil eller en hybridbil. Disse biler skal regelmæssigt oplades.

Beboerne på torv 1 til 4 i Dalsø Park har alle mulighed for at få opsat en ladestander til elbiler på deres egen matrikel. Dette er imidlertid ikke muligt for beboerne i Sørækken under den nugældende lovgivning.

Derfor har Parcelforeningen fået opsat en fælles ladestander for elbiler på parkeringspladsen ved Sørækken, over for Dalsø Park 42. Denne ladestander er opstillet i henhold til beslutning på den ekstraordinære generalforsamling 15. september 2021, jf. referatet herfra Download Adobe Reader, og kan anvendes af elbiler i Sørækken, dvs. Dalsø Park 36-52 og 104-108.

 

Om løsningen

Løsningen med fælles ladestander for elbiler i Sørækken ejes af Parcelforeningen og administreres af et medlem af bestyrelsen (se under Kontakt). Alle de direkte omkostninger i forbindelse med løsningen bæres alene af brugerne af ladestanderen.

Løsningen er etableret og drives i samarbejde med den største udbyder af elladestandere i Danmark, Clever. Ladestanderen er privat og derfor ikke synlig i Clevers app.

Ladestanderen har 2 udtag, så 2 elbiler kan oplades samtidig. Løsningen vil forholdsvis let kunne udvides, f.eks. med yderligere en ladestander med 2 udtag, så 4 biler kan lade samtidig.

Etableringsomkostningerne fremgår af referat fra bestyrelsesmødet 5. december 2022 Download Adobe Reader og er i første omgang blevet betalt af den første bruger af løsningen. Nye brugere kan melde sig til løsningen ved at betale 5.900 kr. for tilslutningen, for at dække deres andel af etableringsomkostningerne.

Der er nogle løbende driftsomkostninger for den fælles ladestander. De fælles driftsomkostninger til løsningen omfatter Parcelforeningen Dalsø Parks Clever-abonnement, forsikring af ladestanderen samt evt. difference på el-afregningspriserne til Clever og forsyningsselskab. Disse fælles driftsomkostninger deles ligeligt mellem de til enhver tid tilknyttede brugere. Driftsprisen opkræves ved starten af et kalenderår eller ved tilknytning til løsningen. Der kan ske en efterregulering efter kalenderårets afslutning, når regnskabet er gjort op.

 

Tilslutning til løsningen

Den fælles ladestander er beregnet for beboerne i Sørækken, men for rent faktisk at bruge løsningen kræves det, at den enkelte beboer tilslutter sig løsningen.

Tilslutning til løsningen sker ved at indgå en Brugeraftale om tilslutning til og brug af elladeløsning for Sørækken i Dalsø Park. Aftalen indgås mellem brugeren/beboeren og Parcelforeningen Dalsø Park, konkret ved at kontakte foreningens ansvarlige for løsningen, se under Kontakt.

Ved tilslutningen indbetaler den nye bruger et tilslutningsbeløb på 5.900 kr. til at dække sin andel af etableringsomkostningerne (et engangsbeløb), jf. ovenfor.

Tilslutningsbeløbet tilbagebetales ikke ved fraflytning fra ejendommen i Dalsø Park, men retten til at bruge elladeløsningen overgår til den nye ejer af ejendommen uden betaling af tilslutningsbeløb.

Tilslutningsbeløbet tilbagebetales heller ikke ved udtrædelse som bruger af elladeløsningen, jf. nedenfor, men brugeren og eventuelle nye ejere af ejendommen i Dalsø Park har en ret til uden betaling af nyt tilslutningsbeløb at vende tilbage til ordningen og deltage igen under de gældende vilkår.

Ved salg af ejendomme i Sørækken opfordres sælger til at tilslutte sig løsningen, hvis dette ikke allerede er sket. Dvs. lade tilslutningsbeløbet indgå i hushandlen, således at den nye køber får retten til at anvende løsningen efter købet.

 

Egne ladeomkostninger

Hver enkelt bruger af løsningen skal selv indgå en aftale med Clever om, hvilken abonnementsløsning der ønskes, hvad enten det drejer sig om fast pris uanset forbrug eller efter forbrug. Brugernes egne ladeomkostninger afregnes derefter direkte med Clever.

 

Udtrædelse af løsningen

Hvis en bruger ønsker at udtræde af løsningen, kan dette ske med 1 måneds varsel.

Brugerens andel af udtrædelsesårets driftsomkostninger udgør den brøkdel af det fulde år, som brugeren har haft adgang til elladeløsningen. Afregning af driftsomkostningerne sker i forbindelse med slutopgørelsen for året.

Som det fremgår ovenfor, bliver tilslutningsbeløbet ikke tilbagebetalt ved en udtrædelse af løsningen.