Sørækken i Dalsø Park

Dalsø Park: Snerydning

Foreningen har aftale om snerydning af adgangsveje m.m., men du har også selv pligter her

 

Som parcel-/grundejer har vi alle i henhold til ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje” pligt til at rydde fortov og sti ud for ejendommen.

Se Furesø Kommunes hjemmeside om snerydning.

I praksis betyder det, at du umiddelbart efter snefald skal rydde (og evt. glatførebekæmpe) en sti på fællesarealet langs din egen bolig, således at man kan færdes til fods i Praktisk info.

Af hensyn til beplantningen på fællesarealerne henstilles det, at du ved glatførebekæmpelse strør med grus eller lignende, og at salt bruges med omtanke.

 

Foreningens snerydning

Foreningen sørger for snerydning af torve, sørække samt parkeringsområder og fællesveje. Det sker via aftale med en snerydder (med traktor) om rydning i forbindelse med snefald.

Der er indgået aftale om følgende snerydnings-service / glatførebekæmpelse:

  1. Ydelsen omfatter proaktiv saltning og rydning af alle de asfalt- og flisebelagte dele af torve og veje helt frem til de enkelte parcellers indkørsler og inklusiv parkeringspladserne, så godt det lader sig gøre for holdende biler, men eksklusiv de smalle gangstier (under 3 meter i bredden), herunder
    • Adgangsstier mellem torv 1 (nr. 54-72) og 2 (nr. 74-94) samt mellem torv 3 (nr. 2-16) og 4 (nr. 18-34)
    • Stien hen til trappen mellem nr. 28 og 30
  2. Saltning og snerydning skal foregå nænsomt, så der ikke sker (unødig) skade på beplantning, sten og fliser.
  3. På Sørækken og andre 3 m brede gangstier ryddes og saltes kun i midten af stien, for at mindske risikoen for skader på beplantningen.
  4. Sne(bunker) må ikke efterlades foran indkørsler og naturlige gå- og adgangsveje.
  5. Tilkørselsvejene ude fra vejen (Dalsø Park) ned til børnehaven og ind til vores områder ryddes og saltes, såfremt dette stykke ikke allerede er ordnet.

 

Ønske om bedre snerydningsordning

Den fælles snerydningsordning blev drøftet på generalforsamlingerne i 2014 ud fra et ønske om en bedre ordning for kollektiv snerydning og saltning i hele foreningen.

Se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i juni 2014 her Download Adobe Reader.