Sørækken i Dalsø Park

Dalsø Park: Søndersø

Regler for brugen af Søndersø, vores nabo mod syd

 

Furesø Kommune overtog Søndersø i 2012, efter søen ikke længere har status som drikkevandsreservoir. Det har åbnet for en bredere udnyttelse af søen og dens omgivelser.

 

Ordensbestemmelser for Søndersø

Furesø Kommune har 20. juni 2023 fastlagt nye regler for beskyttelse og benyttelse af Søndersø:

 

Plejeplan for Søndersø

Samtidig med ordensbestemmelserne har Furesø Kommune 20. juni 2023 vedtaget en ny plejeplan for Søndersø.

2023-plejeplanen afløser det forrige plejeplan helt tilbage fra 1992.

 

Udsigtskiler

For vores område er det i forhold til plejeplanen i april/maj 2015 aftalt med Furesø Kommune, at de naturlige kiler retableres:

  1. Kile 1 ud for Dalsø Park 48-52
  2. Kile 2 ud for Dalsø Park 38-40
  3. Kile 3 ud for Dalsø Park 106-108
  4. Kile 4 ud for Dalsø Park 104

Kommunen har fældet de aftalte træer og ladet det meste af det fældede materiale blive liggende. Der bliver ikke fældet træer ved søbredden, dvs. syd for søstien.

Det store solitære egetræ på toppen af bakken er blivet fritskåret, dvs. der er fældet rundt om træet, så det fremstår tydeligere. Det gælder også de 3 større egetræer, der står nogle få meter vest for det solitære egetræ.

Der er i parcelforeningens regi nedsat en arbejdsgruppe, som fremover skal stå for at holde kilerne åbne. Vi har modtaget et tilladelsesbrev fra Furesø Kommune, hvoraf det fremgår, at der gives tilladelse til, at opvækst kan fjernes ved optrækning, klipning med ørnenæb eller beskærersaks. Arbejdet foretages årligt i perioden fra slutningen af maj til medio juni.

Viser der sig i løbet af årerne behov for en yderligere indsats for at holde kilerne åbne, skal der forinden indhentes tilladelse fra Furesø Kommune.