Sørækken i Dalsø Park

Dalsø Park: Søndersø

Regler for brugen af Søndersø, vores nabo mod syd

 

Furesø Kommune overtog Søndersø i 2012, efter søen ikke længere har status som drikkevandsreservoir. Det har åbnet for en bredere udnyttelse af søen og dens omgivelser.

 

Ordensbestemmelser for Søndersø

Furesø Kommune har 12. maj 2014 fastlagt de "fremtidige ordensbestemmelser samt rekreative og naturmæssige tiltag for beskyttelse og benyttelse af Søndersø":

 

Restaurering af Søndersø

2014-04-10: Furesø Kommune informerer om formålet og forløbet af den restaurering, som er sat i gang i Søndersø.

Se informationen her Download Adobe Reader.

 

Plejeplan for Søndersø

Furesø Kommune vil komme med en ny plejeplan for Søndersø omkring årsskiftet 2014/2015.

Den eksisterende Landskabs- og plejeplan for Søndersø fra juni 1992 kan læses her Download Adobe Reader.

For vores område er det i forhold til plejeplanen i april/maj 2015 aftalt med Furesø Kommune, at de naturlige kiler retableres:

  1. Kile 1 ud for Dalsø Park 48-52
  2. Kile 2 ud for Dalsø Park 38-40
  3. Kile 3 ud for Dalsø Park 106-108
  4. Kile 4 ud for Dalsø Park 104

Kommunen fælder de aftalte træer og lader det meste af det fældede materiale blive liggende. Der bliver ikke fældet træer ved søbredden, dvs. syd for sø-stien.

Det store solitære egetræ på toppen af bakken bliver fritskåret, dvs. der fældes rundt om træet, så det fremstår tydeligere. Det gælder også de 3 større egetræer, der står nogle få meter vest for det solitære egetræ.

Der er i parcelforeningens regi nedsat en arbejdsgruppe, som fremover skal stå for at holde kilerne åbne. Vi har modtaget et tilladelsesbrev fra Furesø Kommune, hvoraf det fremgår, at der gives tilladelse til, at opvækst kan fjernes ved optrækning, klipning med ørnenæb eller beskærersaks. Arbejdet foretages årligt i perioden fra slutningen af maj til medio juni.

Viser der sig i løbet af årerne behov for en yderligere indsats for at holde kilerne åbne, skal der forinden indhentes tilladelse fra Furesø Kommune.