Sørækken i Dalsø Park

Dalsø Park: Containerordning

3 gange om året kommer der container til haveaffald

 

Tre gange om året har foreningen container til bortskaffelse af haveaffald fra almindelig årlig beskæring af buske, træer og hække på såvel privat som fællesarealer.

Containeren er placeret for enden af stikvejen ud for Dalsø Park nr. 44. Tidspunkter for container annonceres i begyndelsen af et kalenderår på foreningens hjemmeside.

Se de aktuelle datoer her.

Ved større haveomlægning på privat grund henstilles det, at du bortskaffer haveaffaldet på anden vis. Du må ikke anbringe andet affald i containeren, da det medfører betydelig merudgift til sortering af affaldet.