Præstesø set fra Dalsø Park

Dalsø Park: Om Parcelforeningen

Parcelforeningen Dalsø Parks vedtægter og den byplanvedtægt, der ligger til grund for området

 

Dalsø Park er en udstykning fra Dalgården og Søgården - heraf navnet.

Parcelforeningen er stiftet i 1977 og består af 50 parcelhuse. Se kort og beskrivelse af området her.

Alle husstande i foreningens område er medlem af foreningen.

 

Vedtægter

Du kan læse og downloade de gældende vedtægter for Parcelforeningen Dalsø Park her Download Adobe Reader.

Vedtægterne er senest ændret i juni 2021.

 

Byplanvedtægter

I byplanvedtægt nr. 9, som gælder for hele Dalsø Park, er der bl.a. fastsat rammer for materiale- og farvevalg for facade, tag og træværk. Dette skal du tage hensyn til ved vedligeholdelse og ombygning af din bolig.

Se byplanvedtægt 9 her Download Adobe Reader.

Teksten i byplanvedtægten henviser til parcelnumre, der ikke svarer til de nuværende husnumre, men til numre, der står på de oprindelige udstykningskort. Dette kort er gengivet som bilag i byplanvedtægten, men desværre i en indscannet udgave, der er vanskelig at læse. Derfor kan du her finde en anden gengivelse af det oprindelige udstykningskort, med de parcelnumre, der henvises til i byplanvedtægten - samt andre nyttige informationer.

Se Dalsø Park-udstykningskort Download Adobe Reader.

 

Naboforeninger

I bydelen med det vejnet, der hedder Dalsø Park, er der 3 grundejerforeninger. Foruden Parcelforeningen Dalsø Park er det: