Præstesø set fra Dalsø Park

Dalsø Park: Organisering og økonomi

Parcelforeningen Dalsø Parks organisering med generalforsamling og bestyrelse samt kontingent og fællesudgifter

 

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i maj måned. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres her på hjemmesiden under Referater.

For uddybende information henvises til foreningens vedtægter Download Adobe Reader.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår driften af foreningen, herunder vedligeholdelse af foreningens hjemmeside, betaling af regninger, fører regnskab og sørger for, at medlemmerne betaler kontingent. Bestyrelsen rekvirerer håndværkere til vedligeholdelsesarbejde på foreningens område. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling jf. vedtægterne, og varetager foreningens kontakt til relevante myndigheder, virksomheder og naboforeninger og arbejder i almindelighed for at Dalsø Park fortsat skal være et godt sted at bo.

Har du spørgsmål, information eller forslag er du velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmernes navne og e-mailadresser finder du her, og referater fra bestyrelsesmøder kan du læse her.

Bestyrelsen vælges jf. vedtægterne og mødes 4-6 gange om året. Du kan se mødeplanen for det kommende år her. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

 

Fællesudgifter og foreningskontingent

Foreningskontingentet går til at dække fællesudgifter til græsslåning og beskæring af træer, forsikring, mødeaktivitet, snerydning, almindelig vedligeholdelse af fællesarealer og ikke mindst kabel-TV, som udgør den væsentligste post på budgettet.

Kontingentet gælder for et kalenderår, og indbetaling skal ske forud i januar, i begyndelsen af et kalenderåret.

Beløbet fastsættes ved generalforsamlingen året før. For 2021 udgør det 4.600 kr., det samme som de foregående år.