Præstesø set fra Dalsø Park

Dalsø Park: Hjemmeside og mail

Parcelforeningen Dalsø Parks hjemmeside samt mailadresser og nyhedsmails til alle medlemmer

 

Al kommunikation internt i Parcelforeningen Dalsø Park foregår digitalt via foreningens hjemmeside www.dalsoepark.dk og via e-mail.

 

Hjemmesiden

Her på hjemmesiden kan du løbende følge med i nyheder fra foreningen såvel som informationer af betydning for foreningens medlemmer. Her ligger bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og indkaldelser til samt referater fra generalforsamlinger.

Siden er også åben for indlæg fra foreningens medlemmer. De kan sendes til bestyrelsen og/eller webmaster, jf. kontaktinformationerne.

Foreningens hjemmeside er blevet totalt opdateret i efteråret 2014. Det primære formål med opdateringen har været at gøre hjemmesiden tilgængelig på alle de mange forskellige "apparater", som i dag bruges til hjemmesidelæsning, lige fra små smartphones over lidt større tablets (som iPad) til pc'er med store skærme. Organiseringen af hjemmesiden er samtidig blevet ændret og opdateret, men det meste indhold er bibeholdt, om end ajourført.

 

E-mails og mail-adresser

Al information fra foreningen udsendes kun elektronisk til medlemmerne via e-mail, ofte med links til uddybende oplysninger på foreningens hjemmeside. Det gælder bl.a.:

  • Kontingentopkrævning
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Mødereferater
  • Nyhedsmails

Alle foreningens medlemmer skal derfor ifølge vedtægterne til foreningen / bestyrelsen oplyse en gyldig e-mail-adresse, som kan bruges ved kommunikation med foreningens medlemmer. Man kan godt oplyse mere end én mailadresse pr. husstand, således at information fra foreningen modtages af flere i husstanden.

Rent praktisk knyttes alle foreningsmedlemmers mailadresser til en forenings-mailadresse, som er husnummeret plus '@dalsoepark.dk', f.eks. 30@dalsoepark.dk. Ved oprettelsen får man en mail fra vores udbyder, one.com, om at bekræfte videresendelsen fra forenings-mailadressen til ens private mailadresse. Svarer man ikke på denne bekræftelsesmail inden for 14 dage, eller afviser man videresendelsen, modtager man ikke mails fra foreningen. Alle medlemmer skal derfor svare bekræftende for at modtage mails fra parcelforeningen.

Skifter et medlem e-mailadresse, har medlemmet pligt til skriftligt via e-mail inden for 14 dage at oplyse den nye e-mailadresse til foreningens bestyrelse, jf. vedtægternes § 2 stk. 4.

Der er oprettet særlige mailgrupper - også kaldet distributionslister - så det er let at udsende mails til alle medlemmer eller en særlig gruppe af medlemmer, f.eks. naboerne på ét af foreningens torve. Du kan også sende mail til en specifik husstand i Dalsø Park ved at skrive til [husnummer]@dalsoepark.dk. Det henstilles til medlemmerne at være påpasselige med brugen af mailgrupperne, da mails til uvedkommende let kan opfattes som spam af modtagere.

 

Nyhedsmails

Hver gang der sker en væsentlig opdatering med nye oplysninger på hjemmesiden, sendes der en nyhedsmail ud til alle foreningens medlemmer med information og links. Det sker 6-8 gange om året.

Medlemmerne behøver med andre ord ikke at holde øje med, om der kommer væsentlig nyt på hjemmesiden. Der kommer en nyhedsmail, når det sker. Mindre væsentlige opdateringer oplyses alene på hjemmesidens forside under 'Sidste nyt'.