Sørækken i Dalsø Park

Dalsø Park: Parkering

Regler for parkering på områdets torve og fællesarealer

 

De flisebelagte torve og fællesarealer benyttes af børn til leg og skal opfattes som fortov og brandvej. Derfor henstilles det, at du parkerer din bil på de dertil indrettede asfalterede P-pladser eller inde på egen parcel.

Ifølge § 2 stk. 5.1.3 i byplanvedtægt nr. 9 for Dalsø Park-området - se byplanvedtægten her Download Adobe Reader - må "Parkering uden for parcellerne ... kun foregå på de dertil indrettede pladser [de asfalterede parkeringspladser] og under ingen omstændigheder på de interne adgangstorve [de flisebelagte torve]."

Husk venligst også at gøre dine gæster, herunder håndværkere, opmærksom på dette. Kortere parkering i forbindelse med af- og pålæsning er selvfølgelig tilladt.

De asfaltbelagte parkeringspladser er forbeholdt parkering af mindre biler og må ikke benyttes til opbevaring / parkering af campingvogne, varebiler, lastbiler mv.

 

Indskærpelse af parkeringsreglerne

Parkeringsreglerne og deres overholdelse blev diskuteret på den ordinære generalforsamling i 2014, hvor generalforsamlingen pålagde bestyrelsen "på kommende bestyrelsesmøder at diskutere og beslutte tiltag som effektivt eliminerer parkering på vores torve." Se referatet fra generalforsamlingen her Download Adobe Reader.

I den forbindelse har bestyrelsen udarbejdet en seddel / besked, som kan benyttes til at gøre forkert parkerede biler opmærksomme på områdets parkeringsregler.

Denne besked kan ses og downloades her Download Adobe Reader til brug for foreningens medlemmer.