Sørækken i Dalsø Park

Dalsø Park: Fællesarealer

Om hække og beplantning, torvedage, hunde og brug af fællesarealerne

 

Rundt på fællesarealerne i foreningen er der forskellige legeredskaber, borde/bænke og ved sørækken findes Petanquebane, som frit kan benyttes af foreningens medlemmer og gæster.

Af hensyn til græsslåningen henstilles det, at borde og bænke mv. står på de flisebelagte områder.

 

Hunde

Hunde i snor er velkomne på fællesarealerne. Husk venligst hundeposen.

 

Hække og beplantning på fællesarealer

Hække, som grænser op til fællesarealer, står på foreningens areal og må, ligesom den øvrige beplantning på fællesarealer, ikke fjernes uden forudgående skriftlig henvendelse til og tilladelse fra bestyrelsen. Foreningen sørger for græsslåning og beskæring af træer på fællesarealer.

Som parcelejer skal du klippe hækken ved egen parcel – også på eventuel ydersiden mod fællesareal. Hækken skal holdes nede i maks. 2,0 meters højde (jf. Hegnsloven § 10, stk. 6) og i bredden skal den holdes inde, således at den ikke vokser ud og opslutter f.eks. belysningsmaster mv. Desuden forventes det, at du holder det bed, som ligger umiddelbart langs din bolig/parcel.

 

Lygtepæle

Kommunen har præciseret over for parcelforeningen, at der skal være fri adgang til den masteluge, som alle lygtepæle i vores område er udstyret med. Mastelugen er et aflangt dæksel, der sidder på siden af lygtepælen 30-50 cm over jorden.

Der skal være adgang til denne luge, så serviceteknikere kan komme til at åbne den og arbejde med lygtens sikringer, ledninger m.v. uden at skulle klippe grene m.v. først.

 

Torvedage

For at holde fællesudgifterne nede udføres det øvrige havearbejde på torve og fællesarealer af foreningens medlemmer i fællesskab. Normalt aftales og afholdes én til to årlige arbejdsdage på de enkelte torv/sørækken.

 

Furesø Borgertip

Har du fundet huller i vejen eller skæve fortovsfliser i Furesø Kommune? Du kan gi' besked til kommunen via 'Furesø Borgertip'.

Furesø Borgertip er en app til din smartphone - Android eller iPhone - der giver dig mulighed for at tippe kommunen digitalt med mobilen i hånden.

Med et enkelt tryk på telefonen kan du sende et billede til kommunen, der samtidig kan se, præcis hvor det er taget. Du får mulighed for at indberette forskellige forhold under emnerne: Veje, stier, fortove og landskabsukrudt.

Læs mere på kommunens hjemmeside - www.furesoe.dk.