Torv 4 i Dalsø Park

Dalsø Park: Foreningens tv-aftale med YouSee

Information om parcelforeningens fælles tv-aftale med YouSee

 

TV-aftalen 2017-2021

Foreningen har aftale med YouSee Kabel-tv, således at alle foreningens medlemmer modtager Grundpakken til en meget fordelagtig pris. Det betales via fællesudgifterne, altså det årlige kontingent til parcelforeningen. Grundpakken omfatter pt. 23 tv-kanaler.

Aftalen med YouSee blev indgået i 2016 efter en enstemmig generalforsamlingsbeslutning. Du kan læse beslutningsforslaget Download Adobe Reader og referatet fra generalforsamlingen i 2016 Download Adobe Reader her.

Aftalen går i korthed ud på, at YouSee forpligtede sig til at modernisere vores antennenet i 2016, imod at vi i foreningen forpligtede os til alle at modtage YouSees tv-grundpakke via kabel-tv i 5 år fra 1. januar 2017 til udgangen af 2021.

Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Det gælder både parcelforeningen i forhold til YouSee og internt for medlemmerne i foreningen.

 

TV-aftalen fra 2022

På generalforsamlingen i 2020 blev det enstemmigt besluttet at forlænge den eksisterende tv-aftale med YouSee, således at den også gælder fra 1. januar 2022. Se referatet fra generalforsamlingen 2020 Download Adobe Reader her.

Forslaget indebærer, at aftalen fortsætter på uændrede vilkår, dog med en enkelt ændring: Fra 2022 har medlemmer af foreningen kunnet udtræde af den fælles aftale. Det er en konsekvens af den gældende lov om radio-og fjernsynsvirksomhed, § 6 a. Det bliver administreret på denne måde:

 

Ud- og indmeldelse af den fælles tv-aftale

Ud-og indmeldelse af foreningens fælles tv-aftale kan kun ske for et kalenderår ad gangen. Ønske om ud- eller indmeldelse skal meddeles skriftligt pr. e-mail til bestyrelsen senest 30. november før det næstkommende kalenderår. Et udmeldende medlem vil få afbrudt sin tv-forbindelse 1. januar og vil herefter modtage en reduceret kontingentopkrævning fra foreningen. Et indmeldende medlem vil få genetableret sin tv-forbindelse 1. januar og vil herefter modtage den normale kontingentopkrævning fra foreningen.

Ved hussalg gælder en enkelt undtagelse fra den generelle regel om indmeldelse. Er sælger ikke med i den fælles aftale, kan køber indtræde i aftalen i løbet af kalenderåret ved henvendelse til bestyrelsen.

Er sælger med i den fælles tv-aftale, fortsætter køber automatisk også i tv-aftalen. Den nye ejer kan udtræde af tv-aftalen på samme måde som alle andre medlemmer, dvs. ved udgangen af året og gældende fra næste kalenderår.

Det skal oplyses, at mange udmeldelser – YouSee har indikeret over 20 pct. af medlemmerne – kan medføre, at YouSee ønsker at genforhandle vores aftale. Sandsynligvis med den konsekvens, at prisen i så fald vil stige.

Det skal præciseres, at medlemmer ikke kan udtræde af fælles forpligtelser i forhold til foreningens antennenet.

Bestyrelsen revurderer løbende vores aftale med YouSee i lyset af teknologiske og lovmæssige ændringer.