Torv 4 i Dalsø Park

Dalsø Park: Kabel-tv

Information om parcelforeningens tv-aftale med YouSee samt om kabel-tv og kanalindstillinger

 

TV-aftalen med YouSee

Foreningen har aftale med YouSee Kabel-tv, således at alle foreningens medlemmer modtager Grundpakken til en meget fordelagtig pris. Det betales via fællesudgifterne, altså det årlige kontingent til parcelforeningen. Grundpakken omfatter pt. 23 tv-kanaler.

Aftalen med YouSee blev indgået i 2016 efter en enstemmig generalforsamlingsbeslutning. Du kan læse beslutningsforslaget Download Adobe Reader og referatet fra generalforsamlingen i 2016 Download Adobe Reader her.

Aftalen går i korthed ud på, at YouSee forpligtede sig til at modernisere vores antennenet i 2016, imod at vi i foreningen forpligtede os til alle at modtage YouSees tv-grundpakke via kabel-tv i 5 år fra 1. januar 2017 til udgangen af 2021.

Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Det gælder både parcelforeningen i forhold til YouSee og internt for medlemmerne i foreningen.

På generalforsamlingen i 2020 blev det enstemmigt besluttet at forlænge den eksisterende tv-aftale med YouSee, således at den også gælder fra 1. januar 2022. Se referatet fra generalforsamlingen 2020 Download Adobe Reader her.

Forslaget indebærer, at aftalen fortsætter på uændrede vilkår, dog med en enkelt ændring: Fra 2022 vil medlemmer af foreningen kunne udtræde af den fælles aftale. Det er en konsekvens af den gældende lov om radio-og fjernsynsvirksomhed, § 6 a. Det vil blive administreret på denne måde:

Ud-og indmeldelse af foreningens fælles tv-aftale kan kun ske for et kalenderår ad gangen. Ønske om ud- eller indmeldelse skal meddeles skriftligt pr. e-mail til bestyrelsen senest 30. november før det næstkommende kalenderår. Et udmeldende medlem vil få afbrudt sin tv-forbindelse 1. januar og vil herefter modtage en reduceret kontingentopkrævning fra foreningen. Et indmeldende medlem vil få genetableret sin tv-forbindelse 1. januar og vil herefter modtage den normale kontingentopkrævning fra foreningen.

Ved hussalg gælder en enkelt undtagelse fra den generelle regel om indmeldelse. Er sælger ikke med i den fælles aftale, kan køber indtræde i aftalen i løbet af kalenderåret ved henvendelse til bestyrelsen.

Det skal oplyses, at mange udmeldelser – YouSee har indikeret over 20 pct. af medlemmerne – kan medføre, at YouSee ønsker at genforhandle vores aftale. Sandsynligvis med den konsekvens, at prisen i så fald vil stige.

Det skal præciseres, at medlemmer ikke kan udtræde af fælles forpligtelser i forhold til foreningens antennenet.

Bestyrelsen revurderer løbende vores aftale med YouSee i lyset af teknologiske og lovmæssige ændringer.

 

Digitalt og analogt tv

Tidligere var ca. halvdelen af tv-kanalerne leveret både digitalt og analogt, mens den anden halvdel kun blev sendt digitalt, nogle af disse i HD-format. Den 9. februar 2016 slukkede YouSee imidlertid helt for de analoge kanaler. Se mere her.

De digitale kanaler kræver, at du har en digital boks fra YouSee eller et tv med indbygget DVB-C modtager for at se kanalerne. HD-kanalerne kræver desuden MPEG4. Siden 9. april 2013 har YouSee ikke længere sendt digitalt tv i det lidt ældre MPEG2-format.

Hvis du ønsker yderligere muligheder i forhold TV/radio - f.eks. ekstra kanaler - kan dette ske ved direkte henvendelse til YouSee Kabel-tv.

Tidligere skulle man købe mindst 4 kanaler ad gangen, hvis man ønskede at kunne se andre kanaler end dem, der er med i udgangspakken - for os altså Grundpakken. Fra 1. juli 2013 har YouSee imidlertid lanceret konceptet Ekstrakanaler, hvor man kan tilkøbe andre kanaler enkeltvis.

 

Kanalsøgning og -indstillinger

YouSee ændrer med jævne mellemrum kanalernes placering, når der kommer nye kanaler til, og andre udgår. Når det sker, skal du lave en kanalsøgning for at finde kanalernes nye placering.

YouSee har lavet et kanalsøgnings-vejledning til de mest udbredte tv-fabrikater - se YouSees hjemmeside.

De fleste tv-modtagere bruger automatisk de korrekte indstillinger til en kanalsøgning, men ikke alle. For sidstnævnte tv-apparater er følgende oplysninger nyttige:

  • Netværks-id:
    • TV med indbygget kabel-tv-modtager (DVB-C med MPEG4) samt MPEG4-bokse fra andre end YouSee: 100
    • Bland-selv tv-pakke: 111
    • YouSee-boks eller HD-standardboks (Samsung): 120
  • Frekvens: 143000 kHz
  • Symbolrate: 6875
  • Modulation: 64