Torv 2 i Dalsø Park

Dalsø Park: Ordinær generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Dalsø Park torsdag den 18. maj 2017

 

Tid

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 19:30.

Sted

Mødelokale 3 på 1. sal i Satelitten, ved biblioteket, Bymidten 46, 3500 Værløse.

Dagsorden

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne Download Adobe Reader:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingentet for det følgende regnskabsår
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand for foreningen
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en suppleant for denne
 10. Eventuelt

Regnskab og budget

Regnskab for 2016 (jf. dagsordenens punkt 3) og budget for 2018 (jf. dagsordenens punkt 4) fremlægges på generalforsamlingen og udsendes forinden på mail til alle medlemmerne.

Budgettet for 2017 blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016. Det er gengivet under det udsendte budgetforslag for 2018.

Forslag fra bestyrelsen

 1. Ændring af vedtægternes § 2 stk. 5 vedr. vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller

Uddybning og begrundelser for forslaget fra bestyrelsen er udsendt på mail til alle medlemmer.

Forslag fra medlemmerne

Hvis der er forslag fra medlemmerne, jf. dagsordenens punkt 5, skal disse sendes til bestyrelsen - bestyrelsen@dalsoepark.dk - senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 3, stk. 2, dvs. senest onsdag den 10. maj 2017 kl. 19:30. Bestyrelsen udsender modtagne forslag senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Valg af formand for foreningen

Formanden er ikke på valg i år.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Niels Walther (nr. 28) og Peter Bonne Eriksen (nr. 38) er på valg i år. Begge er villige til at modtage genvalg.