Torv 2 i Dalsø Park

Dalsø Park: Ekstraordinær generalforsamling 2 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2 i Parcelforeningen Dalsø Park onsdag den 15. september 2021

 

Tid

Onsdag den 15. september 2021 kl. 19:30.

Sted

Mødelokale 4 (kælderplan) i Satellitten, ved biblioteket, Bymidten 46, 3500 Værløse..

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forslag fra bestyrelsen til ny aftale om fælles elladestander for Sørækken
  3. Forslag fra medlemmerne
  4. Eventuelt

 

Forslag fra bestyrelsen: Fælles ladeløsning for elbiler i Sørækken

Bestyrelsen fremsætter forslag om ny aftale om fælles ladestander for elbiler i Sørækken. Forslaget er med begrundelse udsendt på mail til alle medlemmer.

 

Forslag fra medlemmerne

Hvis der er forslag fra medlemmerne, jf. dagsordenens punkt 3, skal de være sendt til bestyrelsen - bestyrelsen@dalsoepark.dk - senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. senest tirsdag den 7. september 2021 kl. 19:30, jf. vedtægternes § 3, stk. 2. Bestyrelsen udsender modtagne forslag senest 5 dage inden generalforsamlingen.