Torv 2 i Dalsø Park

Dalsø Park: Ekstraordinær generalforsamling 1 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 1 i Parcelforeningen Dalsø Park mandag den 21. juni 2021

 

Tid

Mandag den 21. juni 2021 kl. 19:30.

Sted

Ved petanquebanen på sørækken over for Dalsø Park 38.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter
  3. Forslag fra medlemmerne
  4. Eventuelt

 

Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer

Bestyrelsen genfremsætter forslaget til nye vedtægter for parcelforeningen. Det nye forslag til vedtægter er med begrundelse udsendt på mail til alle medlemmer. De eksisterende vedtægter ligger her på hjemmesiden Download Adobe Reader.

Baggrunden for genfremsættelsen fremgår af referatet fra den ordinære generalforsamling 20. maj 2021. Den gang var der ikke det tilstrækkelige antal medlemmer til stede for at vedtage de nye vedtægter.

Hvis forslaget om vedtægtsændringer genfremsættes og behandles på en ekstraordinær generalforsamling inden for 6 uger efter den ordinære, kan de vedtages, hvis to tredjedele af de fremmødte stemmer for, jf. de eksisterende vedtægters § 9.

 

Forslag fra medlemmerne

Hvis der er forslag fra medlemmerne, jf. dagsordenens punkt 3, skal de være sendt til bestyrelsen - bestyrelsen@dalsoepark.dk - senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. senest søndag den 13. juni 2021 kl. 19:30, jf. de gældende vedtægters § 3, stk. 2. Bestyrelsen udsender modtagne forslag senest 5 dage inden generalforsamlingen.